విద్యా సంస్థలు

హైస్కూల్ భవనానికి శంకుస్థాపన మహోత్సవం
హైస్కూల్ భవనానికి శంకుస్థాపన
హైస్కూల్ ప్రారంభోత్సవము
శ్రీ కానూరి దామోదరయ్య హైస్కూల్
శ్రీ కానూరి దామోదరయ్య హైస్కూల్
శ్రీ కానూరి దామోదరయ్య గారు
శ్రీ కానూరి దామోదరయ్య హైస్కూల్
శ్రీ కానూరి దామోదరయ్య హైస్కూల్
హైస్కూల్ గ్రౌండ్
హైస్కూల్ గ్రౌండ్
ఇంజనీరింగ్ సెక్షన్ బిల్డింగ్
ఇంజనీరింగ్ సెక్షన్ బిల్డింగ్
ఇంజనీరింగ్ సెక్షన్ బిల్డింగ్
మండల పరిషత్ ప్రాధిమిక పాఠశాల
మండల పరిషత్ ప్రాధిమిక పాఠశాల
మండల పరిషత్ ప్రాధమిక పాఠశాల
మండల పరిషత్ ప్రాధమిక పాఠశాల
హాస్టల్
ఉర్దూ పాఠశాల
ఎడ్వర్డ్ మెమోరియల్ ఆంధ్ర లక్ష్మి జాతీయ విద్యాలయం
ఎడ్వర్డ్ మెమోరియల్ ఆంధ్ర లక్ష్మి జాతీయ విద్యాలయం
శ్రీ యోగి శ్రీనివాసానంద బాలికా పాఠశాల
PlayPause
previous arrow
next arrow