ప్రభుత్వ సంస్థలు

గ్రామ పంచాయితి కార్యాలయము
మొదటి సబ్ రిజిష్టారు కార్యాలయము
రిజిష్టారు కార్యాలయము
గ్రంధాలయము
గ్రంధాలయము
పవర్ స్టేషన్
చెక్ పోస్ట్
రక్షకభట నిలయము (పోలీసు స్టేషన్)
తహశీల్ధారు వారి కార్యాలయము
టెలిఫోన్ ఎక్సేంజి కార్యాలయము
కవుతరం ఇరిగేషన్ కార్యాలయము
కవుతరం లాకులు
కవుతరం లాకులు
కవుతరం లాకులు
PlayPause
previous arrow
next arrow